English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Vit dog at Herren -- Jesus -- Norwegian - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13Share with friends on Facebook


Vit dog at Herren -- Jesus -- Norwegian - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13
Vit dog at Herren har utkåret sig en from!
Herren hører når jeg roper til ham.
For du velsigner den rettferdige, Herre!
Som med et skjold dekker du ham med nåde.
Praise and worship
Music -- text -- sing Georg Zmozek
 

TOP 20


For fikentreet springer ikke ut (www.zmozeksongsforgod.com) - NO


Vit dog at Herren -- Jesus -- Norwegian - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13


I know who loves me