English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

For fikentreet springer ikke ut (www.zmozeksongsforgod.com) - NOShare with friends on Facebook


For fikentreet springer ikke ut (www.zmozeksongsforgod.com) - NO
For fikentreet springer ikke ut
og vintrarne barer ikke
oljetreets frukt slar feil
og markene gir ingen fode
Men jeg vil fryde mig i Herren
og jeg vil prise ditt navn evindelig og alltid
Men jeg vil fryde mig i Herren
jeg vil juble i min frelses Gud
Men jeg vil fryde mig i Herren
Men jeg vil fryde mig i Herren
Hver dag vil jeg love dig
jeg vil juble i min frelses Gud
Men jeg vil fryde mig i Herren
Men jeg vil fryde mig i Herren
Hver dag vil jeg love dig
jeg vil juble i min frelses Gud
For fikentreet springer ikke ut
og vintrarne barer ikke
har utryddet fAYrene av kveen
og det finnes ikke fe i fjA¸sene
Men jeg vil fryde mig i Herren
og jeg vil prise ditt navn evindelig og alltid
Men jeg vil fryde mig i Herren
jeg vil juble i min frelses Gud
Men jeg vil fryde mig i Herren
Men jeg vil fryde mig i Herren
Hver dag vil jeg love dig
jeg vil juble i min frelses Gud
Men jeg vil fryde mig i Herren
Men jeg vil fryde mig i Herren
Hver dag vil jeg love dig
jeg vil juble i min frelses Gud
Musikk - tekst -- synger - George Zmozek
 

TOP 20


For fikentreet springer ikke ut (www.zmozeksongsforgod.com) - NO


Vit dog at Herren -- Jesus -- Norwegian - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13


I know who loves me